Piirainen ja Kyllönen: Kainuuseen hyvin lisärahoitusta liikenne- ja luontokohteisiin!

Sosialidemokraattien ja vasemmiston kainuulaiset kansanedustajat Raimo Piirainen ja Merja Kyllönen ovat tyytyväisiä vuoden 2022 budjettimietinnön yhteydessä valmistuneiden eduskunnan jakovaran kohdennuksista Kainuuseen ja sen lähialueille. He molemmat ovat eduskunnan valtiovarainvaliokunnan ja sen liikennejaoston ja maatalousjaoston jäseniä.

Nyt rahoituksen saaneilla hankkeilla saadaan eteenpäin pieniä ja keskisuuria kohteita, jotka eivät meinaa edetä ilman, että niihin korvamerkitään eduskunnan päätöksellä rahoitus. Erityisen toimivaksi malli on osoittautunut pienten liikennehankkeiden kohdalla sekä luontomatkailun edistämiseen tähtäävissä luontokohteissa, joiden suosio on korona-aikana noussut moninkertaisesti, perustelevat Piirainen ja Kyllönen ”joululahjarahojen” jakologiikkaa.

Liikennehankkeissa painotus oli liikenneturvallisuutta, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, kävelyä ja pyöräilyä edistävissä tiehankeissa, joita rahoitettiin yhteensä 48 kappaletta 18,240 miljoonalla eurolla.

– Liikennehankkeista rahoitusta saaviksi kohteiksi valikoituivat maantie 18835:n perusparannus 300 000 eurolla Pudasjärven ja Posion välillä, tarkemmin Sarakylän ja Kouvan välillä; Kuusamossa Junttilantien ja Torangin välillä valtatie 5:n jalkakäytävän ja pyörätien suunnitteluun 200 000 euroa; Kajaanissa valtatie 6:n Karankalahti-Eevala 17,3 kilometrin välin valaistukseen 600 000 euroa sekä Kajaanin seudun jalankulku- ja pyöräteiden uudelleen päällystämisiin 500 000 euroa, listaavat Piirainen ja Kyllönen liikenneministeriön pääluokan hankkeita.

Ympäristöministeriön pääluokasta lisärahoitusta kohdennettiin kansallispuistoihin, luonto- ja kulttuurihistoriallisiin kohteisiin yhteensä 1,535 miljoona euroa.

– Talaskankaan luonnonsuojelualueen retkeilyreitistön uudelleenlinjaukseen ja merkintään sekä pitkosten, siltojen ja taukopaikkojen kunnostukseen 50 000 euroa; Oulujärven Ärjänsaareen rakennettaan kuivakäymälä sekä puretaan kaksi rakennusta 80 000 eurolla; Kuhmossa Iso-Palonen-Elimyssalo-Kokkamo reittikokonaisuuden pitkosten, siltojen sekä taukopaikkojen kunnostukseen ja opasteisiin 60 000 euroa; Puolangan Hepokönkään geopolun rakenteiden kunnostus ja esteettömän polun vahvistaminen 40 000 eurolla sekä Hyrynsalmen Saarijärven Jääkäripirtin kunnostukseen ja tärpättitehtaalta Saarijärven rantaan vievän reitin pitkosten ja siltojen kunnostukseen 50 000 euroa, luettelevat Piirainen ja Kyllönen kohteita Kainuusta.

Lähde: STT Info

Vastaa