Saamelaisten asioita koskevan sovintoprosessin kuulemisraportti julki

Hallitus on käynnistänyt lokakuussa 2017 saamelaisasioita käsittelevän sovintoprosessin valmistelun. Aloite prosessille (totuus- ja sovintokomission asettamiselle) on tullut saamelaiskäräjiltä. Osana valmistelua järjestettiin laaja kuulemiskiertue Saamenmaalla ja Suomen suurimmissa kaupungeissa 2.5.–29.6.2018.

Kuulemiskiertueen myötä selvisi, että alkuperäiskansa saamelaiset pitävät totuus- ja sovintokomissioprosessia hyvänä ajatuksena, mutta heillä on kuitenkin vahva epäluottamus sitä kohtaan, että Suomen valtio olisi selvittämässä alkuperäiskansa saamelaisten kohtaamia vääryyksiä vilpittömin mielin.

Kuulemiskierroksen aikana kerättiin tietoa alkuperäiskansa saamelaisilta siitä, mitä ajatuksia Suomessa valmistelussa oleva sovintoprosessi herättää, mitä mahdollisesti asetettavan komission tulisi tutkia ja minkälaisiin komissaareihin eli komission johtohenkilöihin alkuperäiskansa saamelaisilla olisi luottamusta.

Osana saamelaisten asioita koskevan sovintoprosessin valmistelua julkaistussa raportissa kuulemiskiertueelta kerätty materiaali on esitetty sellaisenaan, mutta anonymisoituna. Raportti on julkaistu viidellä kielellä (pohjoissaame, inarinsaame, koltansaame, suomi ja ruotsi) ja englanninkielinen raportti julkaistaan joulukuussa 2018.

Valtioneuvoston kanslia ja oikeusministeriö yhteistyössä Suomen saamelaiskäräjien kanssa ovat kartoittamassa miten sovintoprosessi (komissio) tulisi panna toimeen ja millainen itse prosessista vastaavan riippumattoman komission tehtävä ja kokoonpano tulisi olla.

Suomessa valmisteltava sovintoprosessi pohjautuu 1970-luvulla syntyneeseen kansainväliseen totuus- ja sovintokomissioinstituutioon. Kansainvälisesti totuuskomissioiksi (truth commission) tai totuus- ja sovintokomissioiksi (truth and reconciliation commission) kutsutaan prosesseja, joissa tarkastellaan historiassa tapahtuneita vääryyksiä ja pyritään totuuden eli sen, mitä on tapahtunut, selvittämisellä muun muassa estämään se, että näitä vääryyksiä ei enää tapahtuisi.

Saamelaisten asioita koskeva sovintoprosessi -kuulemisraportti

Lisätietoa saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin valmistelusta

Vastaa