SDP:n Matias Mäkynen: Ihmisiä kannustettava työpaikan vaihtoon

Koronakriisi on pakottanut maat ottamaan velkaa kotitalouksien ja yritysten pinnalla pitämiseksi. Suomessa korona-ajan talouspolitiikkaa voidaan pitää menestyksenä. Onnistuneen talouspolitiikan ansiosta taloudellinen kriisi on jäämässä ennakoitua pienemmäksi ja lyhyemmäksi. Kriisistä noustaan työllisyyden, osaamisen ja hyvinvoinnin kasvun kautta. Julkisen talouden vahvistaminen on tulevien vuosien tärkeimpiä tehtäviä.

– Yhtäkään julkista taloutta vahvistavaa keinoa ei pidä jättää tutkimatta. Työllisyys on lähtenyt nopeaan kasvuun ja erityisesti hyväpalkkaisten työpaikkojen määrä on kasvanut vahvasti. Julkisen talouden kestävyyden näkökulmasta olisikin keskityttävä työllisten määrän kasvattamisen rinnalla siihen, että työpaikat olisivat mahdollisimman laadukkaita ja hyväpalkkaisia, sanoo kansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen.

Työllisyyden lähdettyä nopeaan kasvuun on huolestuttu osaavan työvoiman saatavuudesta. Koulutusjärjestelmän jatkuva kehittäminen ja työperäisen maahanmuuton prosessien nopeuttaminen ovat tärkeitä keinoja työvoimapulaan vastaamiseksi.

Työvoimapulaan on vastattava myös vauhdittamalla työvoiman liikkuvuutta yritysten välillä. Yksi tuottavuuden kasvun tärkeimmistä tekijöistä on työvoiman tehokas sijoittuminen työmarkkinoille. Tällä tarkoitetaan sitä, että kukin työntekijä on sellaisessa työpaikassa, jossa juuri hänen osaamisensa ja työpanoksensa tuottaa eniten.

– Kaikki tiedämme, millaisen ison taloudellisen ja sosiaalisen riskin otamme vaihtaessamme työpaikkaa. Jos uusi työpaikka ei olekaan sellainen, miltä se ennalta vaikutti, paluu vanhaan työhön ei useinkaan ole mahdollista. Jos henkilö irtisanoutuu tai irtisanotaan koeajalla, häntä uhkaavat työttömyysturvan pitkät karenssit. Tilanne vaikeutuu entisestään, jos työn perässä on joutunut muuttamaan uuteen kaupunkiin ja korkeampien asuinkustannusten alueelle, Mäkynen kuvailee.

Työllisyyden ja tuottavuuden kasvun vauhdittamiseksi ja julkisen talouden vahvistamiseksi valtion on käynnistettävä välittömät toimet työpaikkaa vaihtavan työntekijän riskien vähentämiseksi.

– Tällaisia uudistuksia olisivat esimerkiksi työntekijän työttömyysturvan karenssisääntöjen keventäminen työpaikan vaihdoksen yhteydessä tapahtuneissa irtisanomisissa ja irtisanoutumisissa. Myös uudistamalla esimerkiksi asuntojen varainsiirtoverotusta voidaan helpottaa työperäisiä muuttoja, Mäkynen sanoo.

Sanna Marinin hallitus on jo tehnyt työpaikan vaihtamista helpottavia päätöksiä. Työttömyysturvan karenssien maksimiajat ovat lyhenemässä ja kilpailukieltosopimusten tekemistä rajoitetaan. Mäkynen kehottaa tarttumaan muutosten avaamiin mahdollisuuksiin.

– Aivan jokaisen on tärkeä aika ajoin katsella ympärilleen ja miettiä, löytyisikö jostain nykyistä parempi työpaikka tai olisiko perusteet korkeammalle palkalle olemassa. Usein työpaikan vaihto on hyvä teko niin itselle kuin isänmaalle, Mäkynen päättää.

Lähde: STT Info

Vastaa