SDP:n Viitanen ja Eloranta: Kulttuurialalle nyt esitettävät avustukset helpottavat tilannetta, mutta lisätukia tarvitaan

Valtiovarainvaliokunta esittää mietinnössään 15 miljoonan euron lisäystä avustusten myöntämiseksi taiteen ja kulttuurin alan henkilöille ja toiminimille koronavirustilanteen vuoksi. Lisäksi valiokunta esittää elokuvayhtiöille viiden miljoonan euron tukea. SDP:n kansanedustajat, valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaoston jäsenet Pia Viitanen ja Eeva-Johanna Eloranta pitävät tukia tarpeellisina ja tärkeinä.

– Kulttuurialan tilanne on vaikea, sillä toiminta on rajoitusten vuoksi ollut liki pysähdyksissä ja näillä avustuksilla pystymme helpottamaan tilannetta. Luovat alat ovat kuitenkin olleet koronaepidemian suurimpia häviäjiä ja lisätukien tarve on edelleen ilmeinen. Jo olemassa olevien ja nyt esitettyjen tukien rinnalle tarvitaan vielä lisätoimia, Viitanen sanoo.

Kulttuurialalla on useita erilaisia taiteenlajeja, tapahtumanjärjestäjiä, freelancereita, yksinyrittäjiä ja muita toimijoita. Tarpeita on alan monimuotoisuuden vuoksi lukuisia. Eloranta ja Viitanen painottavatkin, että erilaisia tukimuotoja tarvitaan, jotta väliinputoajia ei tulisi. Myös niin sanotun tapahtumatakuun nopeaa valmistelua kansanedustajat pitävät tärkeänä.

– Koska ala on laaja ja erilaisia tarpeita sekä toimijoita on paljon, tarvitaan eri toimien jatkovalmistelussa poikkihallinnollisuutta ja yhteistä koordinaatiota hallinnonalojen välillä. Akuuttien tukitoimien rinnalla täytyy rahoituksesta huolehtia myös tulevaisuudessa, jotta varmistetaan alan elinvoimaisuus koronapandemian jälkeenkin. Kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin lisäämisen lisäksi kulttuuri ja luovat alat ovat merkittävä työllistäjä ja tärkeitä taloudenkin näkökulmasta, painottaa Eloranta.

Viitasen ja Elorannan mielestä tarvitaan lisäksi ratkaisuja eri toimijoiden sosiaali- ja eläketurvan parantamiseksi. Edustajat nostavat esiin erityisesti tekijänoikeuskorvauksen ja työttömyysetuuden yhteensovittamiseen liittyvät epäkohdat ja niiden korjaamisen. Tällä hetkellä tekijänoikeuskorvaus voi tulla tekijälle takautuvasti pitkänkin ajan kuluttua ja niitä voi siten tulla myös työttömäksi jääneelle tekijälle. Pahimmillaan korvaukset saattavat leikata työttömyysetuuden kokonaan.

Valiokunta esittääkin lausumaa, joka edellyttää hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin tekijänoikeuskorvaukseen oikeutettujen työttömien tekijöiden aseman parantamiseksi työttömyysetuuden sovittelussa.

– On merkittävää, että valiokunta teki tästä lausuman ja antaa näin terveisensä pikaisen jatkotyöstön puolesta, Viitanen ja Eloranta toteavat.

Lähde: STT Info

Vastaa